De mii de ani nimeni nu stie unde se afla izvorul secret. Locul neatins de om care ascunde apa vie din inima Bucovinei

Sursa de apă minerală carbogazoasă AQUA Carpatica: zăcământul Păltiniş

Zăcământul de apă minerală naturală Păltiniş este amplasat pe bordura estică a Munţilor Călimani, la limita sudică a depresiunii Dornelor. Zăcământul este cantonat în calcarele magneziene ale zonei cristalino-mezozoice a Carpaţilor Orientali care se afundă spre vest sub stiva groasă de roci vulcanice a masivului Călimani. Ansamblul de roci cristaline şi roci vulcanice este învelit de păduri şi poieni.

Formarea zăcământului Păltiniş

Apa minerală naturală Păltiniş a apărut ca urmare a unui proces geologic din profunzimea Carpaţilor Orientali, de unde manifestările post-vulcanice mofetice aduc dioxidul de carbon spre suprafaţă, şi a circuitului apei în natură, prin care o mare parte din apa precipitaţiilor atmosferice ajunge să circule prin porii şi fisurile rocilor carbonatice. În aceste roci datând din era precambriană (cu circa un miliard de ani în urmă) se produce acum amestecul apei meteorice cu dioxidul de carbon.

Pachetele de calcare dolomitice (magneziene) constituie—datorită porozităţii lor—nişte uriaşi bureţi impregnaţi cu apă purificată. Întrepătrunderea acestor calcare cu intercalaţiile de roci şistoase, practic impermeabile, creează delimitarea necesară formării acviferului zăcământului Păltiniş, care stochează apa subterană. Datorită inserţiunilor microdioritice (de natură vulcanică), dioxidul de carbon parcurge un traseu ascendent din adâncurile structurilor vulcanice ale Munţilor Călimani, pătrunzând în zona acviferului şi impregnând apa conţinută de acesta. Forajul F-2 pătrunde în inima acviferului, permiţând extragerea unei ape perfect pure.

Sursa de apă minerală plată AQUA Carpatica: zăcământul Băjenaru

Zăcământul de apă minerală necarbogazoasă Băjenaru se află la circa 1 km sud de zona forajelor de la Păltiniş. Şi în acest caz, acviferul este format din întrepătrunderea rocilor poroase (calcare dolomitice, magneziene) cu cele impermeabile (micaşisturi şi paragnaise). Aici captarea apei se bazează pe scurgerea naturală a apei din acvifer, zona de captare fiind situată în „aval”. Apa minerală naturală provenind din zăcământul Băjenaru este o apă subterană care nu a fost impregnată cu dioxid de carbon.