De mii de ani nimeni nu stie unde se afla izvorul secret. Locul neatins de om care ascunde apa vie din inima Bucovinei

Ţara Dornelor

Românii trăiesc în mijlocul unor peisaje naturale de o frumuseţe rară. Între acestea, un loc aparte îl ocupă plaiurile Bucovinei. Munţii, codrii de brad, văile şi luncile verzi presărate cu flori, aerul proaspăt de munte—toate acestea oferă ţinutului un pitoresc aparte.

Ţara Dornelor beneficiază de o reţea hidrografică bogată. Multe izvoare de ape minerale, renumite pentru calităţile lor terapeutice deosebite, izvorăsc din adâncurile acestui tărâm.

 

Un peisaj unic

Predomină ecosistemele forestiere tipice zonei alpine, cu păduri de conifere şi o faună cinegetică. Acest ecosistem cu o valoare peisagistică deosebită favorizează, prin specificitatea aeroionizării, dezvoltarea unui bioclimat cu efecte tonice şi liniştitoare.

Din loc în loc, se pot observa stânci imense, calcaroase. Prezenţa vulcanitelor, imediat spre apus, cu curgeri de lave şi intercalaţii groase de aglomerate vulcanice sunt mărturiile unei ample activităţi vulcanice în masivul Călimani.

Localizarea Ţinutului Dornelor

Carpaţii Orientali, una din cele trei mari grupări muntoase ale României, prezintă o varietate de roci, cu aspecte geologice şi morfologice diverse şi o largă tipologie de floră şi faună. Aflat în partea nordică a Carpaţilor Orientali, Ţinutul Dornelor se află la întrepătrunderea Munţilor Călimani, de origine vulcanică, cu Munţii Bistriţei, constituiţi din şisturi cristaline.

Peisajul Ţării Dornelor este împrejmuit de munţi falnici: Munţii Rarău, Munţii Giumalău, Masivul Călimani şi Munţii Bistriţei. Regiunea e cunoscută pentru parcurile sale naţionale (Călimani, Rodna), turismul balnear (Vatra Dornei, Dorna Cândreni, Poiana Coşnei) şi pentru rezervaţiile naturale (Cheile Zugreni).

Un tărâm binecuvântat

Datorită aşezării sale la poalele munţilor, într-o zonă de convergenţă a maselor de aer aflate în mişcare, Ţinutul Dornelor beneficiază de un climat subalpin, propice unei vegetaţii luxuriante.

Ţara Dornelor este un plai binecuvântat de natură, ascunzând în adâncurile sale resurse valoroase, printre care şi apele minerale.

Legendele locale spun că apa izvorâtă din munte are un caracter aparte, ce-o face să reziste trecerii timpului şi să rămână mereu neschimbată, „sălbatică”, fiind o perpetuă sursă de sănătate.