De mii de ani nimeni nu stie unde se afla izvorul secret. Locul neatins de om care ascunde apa vie din inima Bucovinei

Zone de protecţie

Apa minerală AQUA Carpatica provine dintr-un ecosistem natural echilibrat şi protejat.

Detalii

Hidrogeologie

Apa minerală AQUA Carpatica provine din zăcămintele Păltiniş şi Băjenaru.

Detalii

Geologie

Formaţiunile geologice alcătuiesc o unitate structurală majoră în Carpaţii Orientali.

Detalii

Geografie

Ţara Dornelor beneficiază de o reţea hidrografică bogată.

Detalii

Floră şi faună

Ţara Dornelor beneficiază de o vegetaţie bogată.

Detalii