De mii de ani nimeni nu stie unde se afla izvorul secret. Locul neatins de om care ascunde apa vie din inima Bucovinei

Detalii geografice

Cadrul legislativ European

Protejarea calităţii apelor reprezintă un element cheie al politicii europene de mediu. Deoarece calitatea surselor de apă nu este controlată eficient în interiorul frontierelor naturale, s-a simţit nevoia unui cadru legislativ la nivel european pentru a reglementa acest lucru. Astfel, în 1991 a apărut Directiva UE privind nitraţii (91/676/CEE), unul din primele texte legislative ale UE destinat să controleze poluarea şi să îmbunătăţească calitatea apei.

 

Statele membre UE au elaborat 300 de programe de acţiune în acest sens, România având şi ea unul—Planul de implementare a Directivei 91/676/EEC privind protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole.

Europa—Valori maxime admise

În cadrul Uniunii Europene, valoarea maximă admisă a concentraţiei nitraţilor în apa potabilă este de 50 mg/l. Deoarece mulţi medici consideră chiar şi această valoare prea ridicată, în special pentru sugari şi copii mici, multe ţări din UE au redus şi mai mult nivelul concentraţiei maxime admise de nitraţi în apa potabilă. Spre deosebire de acestea, România a preluat ca atare limita impusă de către UE.